آرایش چشم دودی عروس (خاص و زیبا)

آرایش چشم دودی عروس (خاص و زیبا)

آرایش چشم دودی عروس (خاص و زیبا)

بسیاری از خانم ها طرفدار آرایش چشم هایی با خط چشم بالدار هستند، در مدل آرایش چشم دودی زیر که آموزش مرحله به مرحله آن را مشاهده می کنید، این بار به جای یک خط چشم بالدار از دو خط استفاده شده است:

مراحل:

۱٫ این آرایش چشم را با استفاده از سایه چشم ملایم، مات طوسی رنگ آغاز کرده و آن را به صورت یک دست به پلک بزنید.
۲٫ با استفاده از یک قلموی نوک دار، به گزارش پرشین وی مقداری سایه چشم زغالی براق به گوشه های خارجی پلک بزنید.
۳٫ با استفاده از قلم مناسب به دقت با سایه چشم خط چشم بالای پلک را زده و آن را دنباله دار کنید.
۴٫ با کمک همان قلم نوک انتهایی خط چشم گربه ای را به سمت وسط پلک ترکیب کنید.
۵٫ دومین خط چشم گربه ای را با استفاده از یک مداد چشم مشکی درست به شکل خط چشم اول در خط مژه پلک پایین بکشید.
۶٫ این خط را با کمک یک قلم و همچنین مقداری سایه چشم پخش کنید تا خطوط مشخص آن محو شود.
۷٫ برای زیباترشدن این آرایش می توانید از یک جفت مژه مصنوعی استفاده کنید.
۸٫ در انتها به مژه های پلک بالا و پایین ریمل بزنید.

لینک منبع

برگه ها