ماجرای پسری که در شب خواستگاری خودش را حلق آویز کرد و کشت!

ماجرای پسری که در شب خواستگاری خودش را حلق آویز کرد و کشت! پسر عاشق پیشه به دلیل عشق زیاد به یک دختر خودش را حلق آویز کرد و کشت! ماجرای این پسر عاشق به ۸ سال پیش میگردد. به زمانی که اشکان در یک مراسم عروسی برای … http://baztab24.com/…/ماجرای+پسری+که+در+شب+خواستگاری+خودش+را+حلق+آویز +کرد+و+کشت Read More

برگه ها