پرداخت بیش از ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به کارآفرینان کشور

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی صندوق کار آفرینی امید کشور گفت: امسال ۲ هزارو ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به کار آفرینان کشور توسط این صندوق پرداخت شده است.

لینک منبع

برگه ها