حق الزحمه رزیدنت ها کفاف هزینه ایاب و ذهاب آنها را نمی دهد/درآمد زایی بیمارستانهای آموزشی حاصل کار رزیدنت هاست

قائم مقام معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی گفت :مبلغی که رزیدنت ها بایت حق الزحمه دریافت می کنند هیچگونه تناسبی با درآمدی که برای بیمارستان ایجاد می‌کنند نداشته و از حداقل دریافتی های وزارت کار هم کمتر است.

لینک منبع

برگه ها