اقدامات شایسته خیران مدرسه سازدراستان

استاندار خوزستان گفت: خیران مدرسه ساز در خوزستان تاکنون اقدامات شایسته ای را در راستای توسعه فضاهای آموزشی استان و بخصوص مناطق روستایی انجام داده اند.

لینک منبع

برگه ها