نیازبه سه هزار و ۵۰۰ کلاس درس در سطح استان

مدیرکل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت:درخوزستان به دلیل محرومیت های ناشی از جنگ ، بسیاری از فضاهای آموزشی تخریب و یا فرسوده شده اند که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند.

لینک منبع

برگه ها